Innovatie – Plantweerbaarheid2018-10-14T11:31:02+02:00

Plantweerbaarheid

Een weerbare plant kan zich goed verdedigen tegen vijanden.
Die vijanden kunnen uit allerlei hoeken komen: schimmels, insecten en klimaat.
Bij Varinova wordt in de veredeling veel aandacht besteed aan weerbare planten;
planten die gemakkelijk bij extreem klimaat op te kweken zijn; planten die niet gemakkelijk schimmels kunnen krijgen.
Meerdere Cyclamenrassen van Varinova zijn bij de telers inmiddels bekend door hun goede weerbaarheid tegen Botrytis.

Tevens besteedt Varinova veel aandacht aan het weerbaar telen van Cyclamen.
In samenwerking met de bedrijven Soiltech en Koppert is in 2017  een groot onderzoek gestart om aan te tonen of Cyclamen weerbaarder te telen zijn.
De uitkomst van dit onderzoek is veelbelovend. Door de WUR is vastgesteld dat er een trend is dat de behandelde planten weerbaarder zijn tegen trips. Door het kenniscentrum Flora Holland is vastgesteld dat de behandelde planten een significant betere ketenhoudbaarheid hebben.
In 2018 wordt het onderzoek met beide bedrijven voortgezet. De planten van het onderzoek zijn tijdens onze jaarlijkse open dagen (de Varitrials) in kalenderweken 43, 44 en 45 te zien.

Loading...